بغض دارم

 

گاهی که هوایت می کنم تمام شهر کوچک می شود برای پیاده رفتن هایم

 

میخواهم تا می شود دیرتر به خانه برسم 

 

این روزها بودن با رویای تو برایم از همه چیز دلنشین تر شده

 

دلم که تنگ تو می شود

 

کودکم

 

هیجکس نمی تواند تاوان نبودن تو را پس بدهد

 

یک امروز را بغض دارم [ موضوع : ]
[ سه شنبه 5 شهريور 1392 ] [ 8:54 ] [ نجمه ] [ ]